Slavnostni koncert – Zg. Pirniče, 7. 12. 2014

Slavnostni dobrodelni koncert ob prvi obletnici novih orgel

Zgornje Pirniče, župnijska cerkev Marije Vnebovzete

nedelja, 7. december 2014, ob 17.00 uri

Francka Šenk, sopran

Tone Potočnik, orgle

skladbe za sopran in orgle ter orgle solo

Zbrana sredstva bodo namenjena poravnavi dolgov za nove orgle.

napoved

objava  Gorenjski Glas

 Ars organi Sloveniae